Welkom bij het Breakwell Instituut


Ons Doel

Het Breakwell-Instituut is een actieonderzoeksorganisatie die zich richt op het genereren en toepassen van kennis: kennis die jonge mensen in staat stelt een levenspatroon te ontwikkelen dat coherent is in zijn materiële, intellectuele en spirituele dimensies. Wij streven dit doel na met behulp van participatief onderzoek. Aan onze programma's ligt de overtuiging ten grondslag, dat alle mensen, ongeacht hun land van herkomst, opleidingsniveau of omstandigheden, een rol moeten spelen bij het opbouwen van een verenigde en welvarende wereld. Onze programma's bieden een manier van leren die de deelnemers in staat stelt om als hoofdrolspelers op te treden in hun eigen opleiding, gezinsleven en buurt of stad.

Onze Passie


Het Breakwell-Instituut is betrokken bij het helpen van jongeren tussen 12-25 jaar bij het vinden van een doel in hun opleiding en bij het ontwikkelen en behouden van motivatie bij het zoeken en volgen van een beroeps- of academische opleiding. Dit houdt verband met het helpen van deze jongeren om manieren te vinden, om met hun talenten en capaciteiten in hun levensonderhoud te voorzien en tegelijkertijd bij te dragen aan het maatschappelijk welzijn. Hiervoor heeft het Breakwell-Instituut een aantal programma's.

Onze programma's