Programma: Op Weg naar betekenisvol werk


Dit programma (vaak in schoolomgevingen of gemeenschapsverenigingen) behandelt enkele centrale concepten die jongeren helpen om hoofdrolspelers te worden bij het navigeren door de educatieve keuzes die ze moeten maken. Enkele thema's zijn:

  • Het doel van onderwijs en werk
  • Het begrip talentontwikkeling
  • Inzicht in de behoeften van steden en buurten waar de jongeren wonen
  • Inzicht in een aantal werkterreinen die samenhangen met de welvaart van Nederland (in ontwikkeling)
  • Leren putten uit overleg als hulpmiddel bij het nemen van beslissingen
  • Noties van het goede leven en succes (in ontwikkeling)