Het Breakwell Instituut


De stichting heeft de volgende doelen: 

  • Het genereren en toepassen van kennis en ervaring omtrent het vrijmaken van het potentieel van jongeren en gezinnen.
  • Het helpen van deze jongeren en gezinnen bij het vergaren van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van een goede houding, om ze in staat te stellen om zichzelf te ontwikkelen en om bij te dragen aan de spirituele, materiele en sociale vooruitgang van Nederland.


Ons Conceptueel Kader

Twee fundamentele overtuigingen die ten grondslag liggen aan het werk van het instituut zijn dat de mensheid één is, en dat iedereen geschapen is om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen. Deze overtuigingen hebben verrijkende implicaties voor al het werk dat gedaan wordt door het instituut. Ze vereisen dat het instituut eenheid zowel als doel en als werkwijze heeft. Ze impliceren dat mensen van alle achtergronden een gedeeld belang en een gedeelde rol hebben in de vooruitgang van de mensheid. Ook pleiten deze overtuigingen ervoor de samenleving niet te beschouwen in termen van “wij” en “zij”.  Vanuit dit perspectief kan sociale vooruitgang niet slechts toebehoren aan geselecteerde individuen, of een activiteit uitgevoerd worden door de ene of andere groep, maar zijn ontwikkeling en sociale verbetering collectieve doelstellingen. Ware vooruitgang vereist de deelname van iedereen.

 

Het Breakwell Instituut beschouwt daarom allen die verbonden zijn met de doelstellingen van het instituut als medewerkers in een gedeeld proces van leren. Dit behelst dat niet slechts zij die direct betrokken zijn bij het instituut gezien worden als medewerkers, maar dat dit perspectief ook de methoden en het functioneren van het instituut omvat. Het gebruik maken van een proces van consultatie, actie en reflectie als de primaire werkwijze van het instituut is een middel, waardoor inzichten opkomen door de betekenisvolle samenwerking met iedereen. Verder impliceren deze overtuigingen, dat de inzichten die worden verworven uit de inspanningen van het instituut toebehoren aan de samenleving in zijn geheel. Kennis en inzichten worden opgedaan en worden daarom met nederigheid en vrijgevigheid met andere instituten, instellingen en groepen gedeeld. Het instituut wijdt zijn inspanningen aan het adresseren van vragen rondom de educatie van jonge mensen, vanuit de stellige overtuig dat zij een reservoir bezitten van potentie en capaciteit, welke enkel door educatie kunnen worden ontloken. Het instituut is toegewijd aan educatieve inspanningen, welke de capaciteit van jonge mensen trachten te ontwikkelen en hun vaardigheden en talenten helpen kanaliseren voor de verbetering van allen. Centraal is het gebruik van aanpakken, die een geest van onbaatzuchtige dienstbaarheid bevorderen en het versterken van het ego vermijden. We geloven dat zowel persoonlijke ontwikkeling als sociale vooruitgang kunnen worden bevorderd in de arena van onbaatzuchtige dienstbaarheid.

 

Werkend binnen dit conceptuele kader wil het instituut samen met andere gelijkgestemde organisaties leren in actie, en bijdragen aan de totstandkoming van kennis en ervaring betreffende de educatie van jonge mensen in Nederland.