Programma: Navigatie naar betekenisvol werk 


Het Breakwell Institute werkt met groepen jongeren die deelnemen aan activiteiten van onze zusterorganisatie, het Training Institute. Deze jongeren hebben deelgenomen aan het kinderklasprogramma, het jeugdprogramma voor spirituele empowerment of in studiekringen. Het opleidingsinstituut staat in het teken van capaciteitsopbouw. Al meer dan 15 jaar leert het Opleidingsinstituut Utrechtse jongeren te helpen bij het ontwikkelen van een diepe liefde voor leren, een rijke zeggingskracht, een sterk conceptueel kader en spirituele waarneming. Bovendien heeft het opleidingsinstituut geleerd over het vrijmaken van de krachten van jonge mensen door hen te helpen kennis, attitudes en vaardigheden te ontwikkelen die hen zullen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en hen voor te bereiden op betekensivol werk. Het Breakwell Institute werkt samen met het Training Institute om deze jongeren extra ondersteuning en hulp te bieden bij het nemen van weloverwogen beslissingen met betrekking tot hun onderwijskansen, het versterken van hun alfabetiseringsvaardigheden en het identificeren van geschikte werkgebieden die voor hen openstaan.